İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

• İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına, düzenlemeler ve talimatları takip etmek ve uymak.

• Şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek.

• Çalışma ortamını, mesleki hastalıklar ve iş kazaları açısından minimum risk seviyesinde yapılandırmak.

• Çalışanlarımızın iş güvenliğini sağlamak ve sağlığını korumak.

• Tüm çalışanların katılımı ile riskleri kaynağında yok etmek suretiyle “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmaya çalışmak.

• Çalışanların kendilerine teslim edilen iş güvenlik ekipmanların kullanmasını sağlamak ve bunun takibini süreklileştirmek.

• Çalışanların, kendi bireysel İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluklarının farkında olmalarını, güvenlik önlemlerin uygulamasında destek ve katılımlarını sağlamak ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek.