Çevre Politikamız

• Tüm çalışmalarımızda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, çevresel koruma bilincinin ve insan sağlığının ön planda tutmak ve sorumlu vatandaşlık davranışını sergilemek.

• Faaliyetlerimizden doğabilecek tüm olumsuz çevre etkilerinin oluşmaması ve önlenmesi veya hafifletilmesi yönünde gerekli tedbirleri almak.

• Doğal kaynakların en etkili şekilde kullanılarak çevrenin korunmasını sağlamak.

• Çevreyi gözetecek ve çevre kirliliğini önleyecek, uygulanabilir önlemler almak.

• Doğayla dost enerji kaynaklarının kullanılmasına öncelik vermek.

• Çevre ile ilgili kanun ve idari düzenlemelerine ve faaliyetlerimiz ile ilgili diğer çevre koruma gerekliliklerine uymak.

• Doğa değerlerinin korumak ve tüm çevre politikamızın sürdürülebilirliğinin sağlamak.